Seminarier

Seminarier arrangerade på Viktoriagatan vänder sig till kliniskt verksamma och till psykoanalytiskt intresserade inom andra yrkesgrupper.. I seminarierna kommer vi läsa och tänka kring psykoanalytiska texter och arbeten som berikar den kliniska vardagen och den psykoanalytiskt intresserades verksamhetsområde/sammanhang.

Jessica Benjamin

Med start i januari tar vi utgångspunkt i två av Jessica Benjamins texter; Den omnipotenta modern och Likhet och skillnad. Vi närmar oss Benjamin genom närläsning under sex tillfällen. Start:Tisdagen den 24 januari 2023 kl. 18.00- 20.00 Vi träffas en gång i månaden...

Adress

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

 

Sociala medier

Hemsida skapad av Wention Webbyrå

Fotograf: Mats Alfredsson, www.matsalfredsson.com