Psykoanalys

Att påbörja en psykoanalys kan ha samma ingång som gör att du söker psykoterapi. Du kanske upplever ångest, meningslöshet, stress och/eller men processen i psykoanalys intensifieras av att frekvensen förtätas till 3-5 gånger i veckan.

Den kliniska inramningen som utvecklades av Freud består än i dag. Går du i psykoanalys ligger man oftast ner på en divan och analytikern sitter bakom. Analysanden uppmanas att så fritt som möjligt delge analytikern sina tankar och infall. Den täta frekvensen ger en kontinuitet som är nödvändig för att våga närma sig ibland smärtsamma känslor och inre motsägelsefulla konflikter.

Jag är sedan juni 2022 verksam som psykoanalytiker och medlem vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen.

 

Adress

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

 

Sociala medier

Hemsida skapad av Wention Webbyrå

Fotograf: Mats Alfredsson, www.matsalfredsson.com