Handledning

Handledning är tillsammans med psykoterapi, psykoanalys, utredningsarbete och utbildning grunden i mitt mottagningsarbete. Den psykoanalytiska teorin är basen för att på ett fördjupat och konstruktivt sätt kunna ge handledning till yrkesutövare i olika verksamheter.

Utöver den psykoanalytiska teoribildningen är jag förtrogen med den systemteoretiska inriktningen samt idrottspsykologi.

 

 

 

 

 

Adress

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

 

Sociala medier

Hemsida skapad av Wention Webbyrå

Fotograf: Mats Alfredsson, www.matsalfredsson.com