Välkommen till mig!

Jag är psykoanalytiker, psykoterapeut och handledare och arbetar med psykoanalytisk psykoterapi, psykoanalys och handledning i centrala Göteborg. Psykoanalytisk psykoterapi har sin grund i psykoanalysen vilket innebär att vi beaktar både det medvetna och det omedvetna. I det terapeutiska arbetet är det min uppgift att skapa ett tryggt och kreativt rum där vi tillsammans utforskar det som är svårt i ditt liv.

Existentiella frågor, flykt, ångestproblematik, rädslor, beroende, ensamhet, utvecklingskriser, tro, kreativitet och kroppsliga frågor berör och engagerar mig. 

Vidare är jag engagerad styrelsemedlem i Psykoterapicentrum Västragötaland (tidigare Riksföreningen Psykoterapicentrum i Västra Götaland). 

Bakgrund

 

Jag startade mitt yrkesliv inom fysisk hälsa- och kultursektorn och har således arbetat med kreativa processer – och idrottsliga mål. När jag valde att fördjupa mitt intresse för psykologi övergick mitt professionella arbete från hälsa och kultur till behandlingsarbete.

Min behandlingserfarenhet har jag fått genom statligt, kommunalt och privat arbete på HVB-hem, institution, vuxenpsykiatrin, inom öppenvården och ungdomsmottagningar i och utanför Göteborg. Arbeten som gett mig samlad kunskap kring diagnoser som ADHD, borderline, autismspektrum, trauma, sorg – och krisarbete samt psykosexuell utveckling.

Dessa sammanhang har också inneburit ett nära samarbete med föräldrar, syskon och socialtjänst. Andra viktiga samarbetspartners har varit med politiker och organisationer för utveckling och fördjupning med målen att utveckla så att människor kan komma i kontakt med fungerande och läkande sammanhang.

Samarbeten

I arbetet med psykoterapi, utredning, handledning och utbildningshandledning samarbetar jag bl.a. med:

 

Utbildning

Jag är legitimerad psykoterapeut med en fil. kand. i psykologi som akademisk grundexamen. Fortsättningsvis är jag handledar- och lärarutbildad i psykoterapi, och sedan juni 2022 är jag medlem vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen där jag också arbetar i styrelsen.

Min grundexamen fick jag vid Göteborgs Universitet, psykoterapeutprogrammet läste jag vid St. Lukas utbildningsinstitut, och min Handledare- och lärarutbildningen gjordes vid Ersta Sköndal Högskola.

Min legitimation i psykoterapi är utfärdad av socialstyrelsen. Jag är skyldighet att teckna patientförsäkring och min verksamhet står under tillsyn av Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Jag är också ansluten till Psykoterapicentrum (tidigare Riksföreningen Psykoterapicentrum).

Välkommen!

 

Adress

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

 

Sociala medier

Hemsida skapad av Wention Webbyrå

Fotograf: Mats Alfredsson, www.matsalfredsson.com