Catharina Gidlööf

Psykoanalytiker IPA
Leg. Psykoterapeut
Handledare

Psykoterapi

I perioder i livet upplever vi människor stress, ångest och oro som vi inte kan komma tillrätta med själva. Symtomen kan ta sig i olika uttryck som panikångest, ont i kroppen, sömnproblem, utmattningstillstånd, relationsproblem …

Handledning

Handledning är tillsammans med psykoterapi, psykoanalys, utredningsarbete och utbildning grunden i mitt mottagningsarbete. Den psykoanalytiska teorin är basen för att på ett fördjupat och konstruktivt sätt kunna ge…

Psykoanalys

Att påbörja en psykoanalys kan ha samma ingång som gör att du söker psykoterapi. Du kanske upplever ångest, meningslöshet, stress och/eller men processen i psykoanalys intensifieras av att frekvensen förtätas till…

Seminarier

Seminarier arrangerade på Viktoriagatan vänder sig till kliniskt verksamma och till psykoanalytiskt intresserade inom andra yrkesgrupper.. I seminarierna kommer vi läsa och tänka kring psykoanalytiska texter och arbeten…

Barn & Föräldrar

Barn och unga kan komma till mig med olika svårigheter. Det kan vara oro, ångest eller tvång. Det kan också vara ilska eller sorg. Det kan vara ensamhet, problem hemma eller att något jobbigt har hänt.

Adress

Viktoriagatan 18, 411 25 Göteborg

Sociala medier

Hemsida skapad av Wention Webbyrå

Fotograf: Mats Alfredsson, www.matsalfredsson.com