Jessica Benjamin

Med start i januari tar vi utgångspunkt i två av Jessica Benjamins texter; Den omnipotenta modern och Likhet och skillnad. Vi närmar oss Benjamin genom närläsning under sex tillfällen.

Start:
Tisdagen den 24 januari 2023
kl. 18.00- 20.00

Vi träffas en gång i månaden fram till mitten på juni vid följande datum:
21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, och 13 juni

Plats:
Viktoriagatan 18
i Göteborg.

Jessica Benjamin är född och uppvuxen i en judisk familj i USA – hon föddes den 17 januari 1946. Benjamin är fortsatt verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker i New York och undervisar i psykoterapi och psykoanalys vid New York University där hon själv disputerade i sociologi och senare utbildade sig till psykoanalytiker.

Vill du delta?
Kontakta mig genom mail eller mobil.
catharina@gidloof.se  Mobil. 0731- 828582
Max 10 personer
Kostnad 200 kronor per tillfälle.
Man förbinder sig till alla sex tillfällen.
Inga förkunskaper i Benjamin krävs.

Välkommen!
Catharina Gidlööf

Psykoanalytiker IPA
Leg. Psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapi
Medlem i svenska psykoanalytiska föreningen.