Jessica Benjamin

Vi fortsätter att närma oss Jessica Benjamins metaforer genom närläsning under sex tillfällen i vår med start tisdagen den 6 februari kl. 18.00-20.00

Plats:
Viktoriagatan 18
i Göteborg.

Jessica Benjamin är född och uppvuxen i en judisk familj i USA – hon föddes den 17 januari 1946. Benjamin är fortsatt verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker i New York och undervisar i psykoterapi och psykoanalys vid New York University där hon själv disputerade i sociologi och senare utbildade sig till psykoanalytiker.

Jag öppnar upp gruppen för ytterligare några deltagare så vill du vara med? Kontakta mig genom mail catharina@gidloof.se eller Mobil. 0731-828582. Inga förkunskaper i vare sig Jessica Benjamin eller närläsning krävs. Däremot är du nyfiken på psykoanalys.

Välkomna! Catharina

Psykoanalytiker IPA
leg. Psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapi och
Medlem i svenska psykoanalytiska föreningen.
www.psykoanalys.se