Jessica Benjamin

Vi fortsätter att närma oss Jessica Benjamins metaforer genom närläsning under fem tillfällen med start i augusti. Då tar vi utgångspunkt i Benjamins text; Den omnipotenta modern.

Vi träffas en gång i månaden fram till början av december vid följande datum: 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december.

Plats:
Viktoriagatan 18
i Göteborg.

Tid:
18.00-20.00

Jessica Benjamin är född och uppvuxen i en judisk familj i USA – hon föddes den 17 januari 1946. Benjamin är fortsatt verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker i New York och undervisar i psykoterapi och psykoanalys vid New York University där hon själv disputerade i sociologi och senare utbildade sig till psykoanalytiker.

Jag öppnar upp gruppen för ytterligare några deltagare så vill du vara med? Kontakta mig genom mail eller mobil. catharina@gidloof.se
Mobil. 0731-828582

Kostnad 200 kronor per tillfälle.
Man förbinder sig till alla fem tillfällen.
Inga förkunskaper i vare sig Benjamin eller närläsning krävs. Däremot är du nyfiken på psykoanalys.

Välkomna!
Catharina Gidlööf

Psykoanalytiker IPA
Leg. Psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapi
Medlem i svenska psykoanalytiska föreningen.